Ga naar Brandsma startpagina  
willibrordhuisman.nl/brandsma

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Brandsma: 
- Project
- Brandsma in een notendop
- Alle liederen
- Projectkoor 2024
Uitvoeringen:
- 1 okt 2023: Studentenkerk
- 4 okt 2023: Nijmegen
- 11 april 2024: Campus
- Persinfo
- Reserveren
- Nieuwsbrief
Alle liederen:
- Anno Sjoerd
- Brief
- Brillenglazen
- Denk aan mij
- Faith
- Feliciter
- Geheim
- Immerhin
- Karmel
- Nabij
- Nada te turbe
- Rustig
- Vandaag
- Veel
- Veelstemmig
- Vereerd
- Vertel!
- Wanhoop
Google Translate
may be useful,
opens a new tab:
-  In English
-  Auf Deutsch
 

 

Stichting Veelstemmige verhalen

Om "veelstemmige verhalen" mogelijk te maken is in 2013 een stichting opgericht, met hartelijk dank aan de Nijmeegse notaris Stoker. Het stichtingsbestuur maakt de plannen, stelt de begroting op, regelt de financiŽn en de subsidieaanvragen, coŲrdineert de presentaties (i.c. concerten) van het project, en verdeelt taken en verantwoordelijkheden met andere betrokken instanties.

De Stichting heeft van 2013 tot 2020 het ontstaan en de uitvoering van de passie De lastpost een veelstemmig verhaal mogelijk gemaakt.

Inmiddels steunt ze een tweede 'veelstemmig verhaal': een groot meerkorig koorwerk Brandsma, een verhaal voor vandaag.

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur bestaat per najaar 2022 uit:

  • Hans Bak, voorzitter
  • Hans Begheyn, penningmeester
  • Marieke Fernhout, vanuit de Studentenkerk
  • Joke Scheffers, student, voorzitter Campuskoor
  • Famke Barink, student.

Contact


Doelstelling van de Stichting Veelstemmige verhalen

Zoals vastgelegd in de statuten:

De stichting heeft ten doel: het door jongeren op eigentijdse en muzikale wijze doen vertolken van verhalen op levensbeschouwelijk en religieus gebied, het levend houden van cultureel erfgoed door jongeren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

  • het verzorgen van zangopleidingen;
  • steun verlenen aan (jongeren)koren en -orkesten;
  • het doen ontstaan en uitvoeren van muziek- en/of koorstukken in de breedste zin van het woord;
  • het ondersteunen van tekstschrijvers, componisten, koren en dirigenten;
  • het beschermen van de auteursrechten van tekstschrijvers en componisten en al hetgeen naar het oordeel van het bestuur ten dienste is aan het doel van de stichting.
 
© Willibrord Huisman 1990-2024
Reacties? Vragen? Graag!
De webrubriek Brandsma
logeert op de website van
Willibrord Huisman
Ruimte die zorgt dat springen van boven goed uitkomt..